Reglementen Driebandtornooi KPB - Koninklijke Pieter Breugel BiljartClub

Ga naar de inhoud

Reglementen Driebandtornooi KPB

Competitie > Driebandtornooi K. Pieter Breugel BC
Reglementen Driebandtornooi K. Pieter Breugel BC.


Artikel 1.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de Koninklijke Noord Limburgse BiljartBond, tenzij anders vermeld in dit reglement.
 • De wedstrijden worden gespeeld op een biljart maat 2,30.

Artikel 2.
 • Het tornooi wordt gespeeld in poules met 4 (vier) spelers, vanaf de voorronde tot de finale.
 • In elke poule speelt elke speler één set tegen iedere andere speler van zijn poule, waarna een eindstand in de poule wordt opgemaakt volgens volgende criteria en in deze volgorde:
  • Aantal setpunten, waarbij voor winst 2, voor gelijkspel 1 en voor verlies 0 punten worden toegekend per set.
  • Aantal gewonnen sets.
  • Het gespeelde gemiddelde.
  • Loting.
 • Bij forfait van een deelnemer spelen de aanwezige spelers 2 rondes.
 • De nummers 1 en 2 in elke poule gaan door naar de volgende ronde, aangevuld met een aantal nummers 3, zodanig dat de volgende ronde terug kan gespeeld worden met volledige poules van 4 spelers. De volgorde van de nummers 3 onderling wordt op dezelfde manier bepaald als de volgorde in de poules (zie Artikel 2).

Artikel 3.
 • Het tornooi staat open voor spelers met een driebandgemiddelde tot en met 0,950 berekend op 20 beurten. Het gemiddelde van spelers berekend op een ander aantal beurten zal herleid worden op 20 beurten.
 • Spelers met een gemiddelde hoger dan 0,550 worden in de mate van het mogelijke tegen elkaar opgesteld.
 • Te spelen punten:
  • Tot en met 0,449 gemiddelde -------------> 8 punten.
  • Boven 0,450 t.e.m. 0,499 gemiddelde ---> 9 punten.
  • Boven 0,500 t.e.m. 0,549 gemiddelde ---> 10 punten.
  • Boven 0,550 t.e.m. 0,599 gemiddelde ---> 11 punten.
  • Boven 0,600 t.e.m. 0,649 gemiddelde ---> 12 punten.
  • Boven 0,650 t.e.m. 0,699 gemiddelde ---> 13 punten.
  • Boven 0,700 t.e.m. 0,749 gemiddelde ---> 14 punten.
  • Boven 0,750 t.e.m. 0,799 gemiddelde ---> 15 punten.
  • Boven 0,800 t.e.m. 0,950 gemiddelde ---> 16 punten.
 • Vanaf de derde ronde tot en met de finale bedragen de te spelen punten respectievelijk 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18 punten.
 • Degene die al een gemiddelde hebben bij ons worden op dit gemiddelde ingeschreven.

Artikel 4.
 • Als gemiddelde voor de bovenstaande grenzen gelden:
  • Het officiële driebandengemiddelde bij een georganiseerde bond.
 • Spelers die geen gemiddelde kunnen aantonen zullen door de organiserende club een gemiddelde toegewezen krijgen aan de hand van hun te spelen gemiddelde vrijspel.

Artikel 5.
 • Voor promotie en degradatie gelden volgende regels:
  • Een speler promoveert 1 categorie indien zijn gespeelde gemiddelde bij het einde van de tweede ronde 2 categorieën hoger ligt dan bij aanvang van het tornooi.
  • Een speler kan niet promoveren indien hij minder dan 6 (zes) wedstrijden gespeeld heeft.
  • Een speler kan enkel degraderen als hij eerst is gepromoveerd en daarna bij volgende telling dit gemiddelde niet haalt.
  • Een speler kan niet degraderen onder zijn bondsgemiddelde.

Artikel 6.
 • Door middel van de trekstoot wordt bepaald welke speler mag beginnen.
 • De speler wiens bal het dichtste bij de onderste korte band ligt mag kiezen of hijzelf of zijn tegenspeler begint.
 • De speler die begint speelt met de gemerkte (gele) bal.
 • Elke wedstrijd wordt gespeeld in gelijke beurten (nastoot van acquit).
 • Elke wedstrijd wordt beperkt tot 25 beurten, eveneens met nastoot van acquit.

Artikel 7.
 • De wedstrijden vangen aan om 19:30 uur stipt de spelers dienen uiterlijk om 19:15 uur aanwezig te zijn en zich bij de wedstrijdleiding te melden.

Artikel 8.
 • Iedere speler in een poule krijgt de mogelijkheid om tussen 19:15 en 19:30 uur gedurende 3 minuten in te spelen.
 • Tussen de wedstrijden bestaat geen mogelijkheid meer om in te spelen.
 • Bovenstaande houdt in dat wanneer een speler na 19:30 uur arriveert zijn recht tot inspelen vervalt.

Artikel 9.
 • Spelers die zich volgens de algemeen geldende normen misdragen worden onmiddellijk uitgesloten.
 • Spelers die niet komen opdagen zonder voorafgaande verwittiging (minstens 48 uur voor de wedstrijd) verliezen hun eventueel reeds betaalde inschrijvingsgeld en de tot dan toe behaalde wedstrijdpunten. Zij worden uitgesloten voor het verdere verloop van het tornooi.
 • Spelers die ruim te laat komen zonder voorafgaandelijke verwittiging (minstens 48 uur voor de wedstrijd) worden uitgesloten voor het verdere verloop van het tornooi.

Artikel 10.
 • Indien een speler niet kan spelen op de voorziene of gewijzigde datum dan wordt hij uitgesloten voor het lopende tornooi.

Artikel 11.
 • Iedere speler geeft bij inschrijving de dagen op welke hij verhinderd is te spelen.

Artikel 12.
 • Vanaf de derde ronde mag niet meer gewisseld worden onder de spelers onderling, dit om te vermijden dat een speler te dikwijls tegen de dezelfde tegenstander moet spelen.

Artikel 13.
 • De wedstrijdleiding, t.t.z. het bijhouden van de wedstrijdborden, invullen van de formulieren, m.a.w. het administratieve werk ligt in handen van de inrichtende club. Hiervoor zal iedere speelavond een lid van de K. Pieter Breugel BC in het lokaal aanwezig zijn.
 • Iedere deelnemer dient te arbitreren bij de wedstrijden op de avonden dat hij moet spelen, dit gebaseerd op het wedstrijdschema. Vanaf de halve finale worden de wedstrijden geleidt door de leden van de K. Pieter Breugel BC.

Artikel 14.
 • Na afloop van het tornooi volgt de prijsuitreiking. Prijswinnaars die niet persoonlijk verschijnen zien hun prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de organiserende club.

Artikel 15.
 • Vanaf de halve finale worden de deelnemers geacht te verschijnen in biljartkleding. Indien niet voorhanden, dan bij voorkeur een donkere pantalon met wit overhemd.

Artikel 16.
 • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de inrichtende club.

Artikel 17.
 • Door zijn inschrijving verklaart de speler zich akkoord met onderhavig reglement.


Het bestuur van de K. Pieter Breugel BC.
Terug naar de inhoud